Blog o rozmaitościach

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jak pomyślnie się zestarzeć? Pozytywne aspekty starzenia się”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jak pomyślnie się zestarzeć? Pozytywne aspekty starzenia się”

gru 29, 2016

Konferencje Lublin odbyły się dnia 29 kwietnia 2016 roku w Lublinie. Organizatorami tego wydarzenia byli: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Tematem niniejszej Konferencji było kształtowanie pozytywnego obrazu starości i zrozumienie zmian zachodzących w tym okresie życia zarówno wśród osób starszych, jak i też społeczeństwa.

Mówiono tutaj także o wyzbywaniu się negatywnych stereotypów, poszukiwaniu i upowszechnianiu pozytywnych aspektów starzenia się, a także kładziono silny nacisk na pobudzanie i utrzymywanie aktywności społecznej przez osoby starsze. Organizatorzy Konferencji starali się zwrócić uwagę uczestników na pożądany kierunek polityki społecznej i zdrowotnej skierowanej ku osobom starszym. W trakcie dyskusji udowadniano, iż w powyższe procesy zaangażowani mogą być przedstawiciele różnych grup i środowisk – od polityków poczynając, przez specjalistów i badaczy, aż po zwykłego człowieka. Organizowana konferencja miała na celu zaprezentowanie poglądów na temat miejsca i roli osób starszych w życiu społecznym. Konferencja miała za zadanie być postrzeganą jako płaszczyzna do wymiany poglądów na temat pozytywnych zmian, jakie wynikać mogą z adaptacji do starości, doświadczeń z prac badawczych, które były poświęcone szeroko rozumianemu procesowi starzenia się, a ponadto była ona miejscem, gdzie można było omówić dokonujące się zmiany społeczno – organizacyjne w obszarze opieki nad osobami starszym.

Organizacja powyższej konferencji stała się ponadto możliwością zaprezentowania dobrych praktyk w zakresie adaptowania się do starości i radzenia sobie z wyzwaniami codzienności, jakie stawia ona przed osobami starszymi. Obszary tematycznymi niniejszej konferencji, były: poszukiwanie pozytywnych aspektów starzenia się, jak i również indywidualne oraz społeczne działania, które mają jednocześnie na celu podniesienie akceptacji starości, czy określenie tak zwanego dobrostanu bio-psycho-fizycznego osób starszych. Wskazuje się również na metody budowania kierunków długofalowej polityki senioralnej przy jednoczesnym wykorzystaniu mechanizmów adaptacji do starości, jak i również metody budowania pozytywnych relacji międzypokoleniowych. Na końcu wskazuje się działania wspomagające aktywność osób starszych w różnych wymiarach ich codziennego życia. W Konferencji tej udział wzięli specjaliści w dziedzinach psychologii, medycyny, teologii, nauk o zdrowiu, a także prawa, socjologii i ekonomii.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *