Jak zostać geodetą?

Jeśli myślimy o tym, by zostać geodetą trzeba ukończyć studia uniwersyteckie na kierunku geodezja i kartografia. Czym zajmuje się geodeta? M.in. wykonywaniem pomiarów nieruchomości gruntowych czy sporządzaniem map oraz planów geodezyjnych. Z usług geodety korzysta się również kiedy chodzi o rozgraniczenie nieruchomości. Osoba, która wykonuje ten zawód może także liczyć na zlecenia urzędów miast, gmin czy powiatów. Ale także trudni się również w firmach zajmujących się budownictwem by w agencjach geodezyjnych. Geodeci pracują również w urzędach i wybranych jednostkach administracji państwowej np. Ministerstwo Budownictwa czy Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Obecnie konkurencja na rynku jest bardzo duża, sami geodeci przyznają, że ich zawód nie jest już tak prestiżowy jak kiedyś.

Jak zostać geodetą? Jak zdobyć uprawnienia do zawodu

Jeśli chcemy zostać geodetą to musimy skończyć studia uniwersyteckie na kierunku geodezja i kartografia. Trzeba przyznać, że ten kierunek jest bardzo oblegany. W Polsce ten kierunek można ukończyć na kilku politechnikach i Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim. Studia są dwustopniowe. Najpierw otrzymuje się tytuł zawodowy inżyniera geodety natomiast po 5 latach łącznej nauki- tytuł magistra. Po ukończeniu studiów, absolwent może uprawiać zawód ale nie samodzielnie. Zanim będzie mógł wykonywać ten zawód samodzielnie, musi zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu, zdać egzamin państwowy i otworzyć firmę. Trzeba tu zaznaczyć, że od maja 2003 roku, uprawnienia przyznawane są według innych zasad. Żeby zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu trzeba stanąć przed komisją Kwalifikacyjną ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Sam egzamin odbywa się w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Koszt egzaminu to około 500 zł. Potrzebujesz więcej informacji, odwiedź tę stronę i przeczytaj więcej www.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *