Usługi kancelarii notarialnej NotariuszWajda.pl

Planujesz sporządzić intercyzę? Musisz spisać testament? A może otrzymałeś darowiznę? W takich przypadkach konieczna będzie wizyta u notariusza. Najlepiej takiego, który zagwarantuje doświadczenie, biegłą znajomość prawa oraz miłą obsługę. Zapraszamy więc do kancelarii notarialnej Dominiki Angerman – Wajdy i Waldemara Wajdy.

W Polsce pracę notariusza reguluje prawo o notariacie. Warto także pamiętać o tym, że notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, a czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, posiadają charakter dokumentu urzędowego. Wybierając kancelarię notarialną Dominiki Angerman – Wajdy i Waldemara Wajdy wybieramy indywidualne podejście do klienta, optymalne i najlepsze rozwiązania prawne oraz kompleksowe doradztwo. Takie właśnie cechy powinna posiadać profesjonalna kancelaria notarialna.

Jakie usługi świadczy kancelaria notarialna?

W szeroki wachlarz usług notarialnych wchodzi sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, doręczanie oświadczeń, protokoły, protesty weksli i czeków,
przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy oraz papierów wartościowych, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, przygotowywanie projektów aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów. Kancelaria oferuje ponadto inne czynności notarialne, które wynikają z odrębnych przepisów.

Notariusz w terenie

Najczęściej czynności notarialnych dokonuje się w siedzibie kancelarii notarialnej. Jednak w szczególnych przypadkach, gdy przemawia za tym ich charakter czynność takie mogą być dokonane również w innym miejscu. W szczególności dzieje się tak w przypadku sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników spółek, członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz sytuacji, kiedy osoba biorąca udział w czynności notarialnej, przez wzgląd na stan zdrowia albo inne okoliczności, nie może przybyć osobiści do kancelarii.

http://www.notariuszwajda.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *