Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jak pomyślnie się zestarzeć? Pozytywne aspekty starzenia się”

Konferencje Lublin odbyły się dnia 29 kwietnia 2016 roku w Lublinie. Organizatorami tego wydarzenia byli: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Tematem niniejszej Konferencji było kształtowanie pozytywnego obrazu starości i zrozumienie zmian zachodzących w tym okresie życia zarówno wśród osób starszych, jak i też społeczeństwa.

Mówiono tutaj także o wyzbywaniu się negatywnych stereotypów, poszukiwaniu i upowszechnianiu pozytywnych aspektów starzenia się, a także kładziono silny nacisk na pobudzanie i utrzymywanie aktywności społecznej przez osoby starsze. Organizatorzy Konferencji starali się zwrócić uwagę uczestników na pożądany kierunek polityki społecznej i zdrowotnej skierowanej ku osobom starszym. W trakcie dyskusji udowadniano, iż w powyższe procesy zaangażowani mogą być przedstawiciele różnych grup i środowisk – od polityków poczynając, przez specjalistów i badaczy, aż po zwykłego człowieka. Organizowana konferencja miała na celu zaprezentowanie poglądów na temat miejsca i roli osób starszych w życiu społecznym. Konferencja miała za zadanie być postrzeganą jako płaszczyzna do wymiany poglądów na temat pozytywnych zmian, jakie wynikać mogą z adaptacji do starości, doświadczeń z prac badawczych, które były poświęcone szeroko rozumianemu procesowi starzenia się, a ponadto była ona miejscem, gdzie można było omówić dokonujące się zmiany społeczno – organizacyjne w obszarze opieki nad osobami starszym.

Organizacja powyższej konferencji stała się ponadto możliwością zaprezentowania dobrych praktyk w zakresie adaptowania się do starości i radzenia sobie z wyzwaniami codzienności, jakie stawia ona przed osobami starszymi. Obszary tematycznymi niniejszej konferencji, były: poszukiwanie pozytywnych aspektów starzenia się, jak i również indywidualne oraz społeczne działania, które mają jednocześnie na celu podniesienie akceptacji starości, czy określenie tak zwanego dobrostanu bio-psycho-fizycznego osób starszych. Wskazuje się również na metody budowania kierunków długofalowej polityki senioralnej przy jednoczesnym wykorzystaniu mechanizmów adaptacji do starości, jak i również metody budowania pozytywnych relacji międzypokoleniowych. Na końcu wskazuje się działania wspomagające aktywność osób starszych w różnych wymiarach ich codziennego życia. W Konferencji tej udział wzięli specjaliści w dziedzinach psychologii, medycyny, teologii, nauk o zdrowiu, a także prawa, socjologii i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *